A tűzosztályok és a tűzoltó készülékek

A tűzosztályok és a tűzoltó készülékekA tűzvédelem, a munkavédelemmel együtt, minden munkaterületen, munkahelyen kiemelt jelentőséget kap. A tűzvédelmet három részre bonthatjuk, ezek a megelőzés, a tűz oltása és a tűzvizsgálat. A megelőzésben és a tűzoltásban van jelentős szerepük a tűzoltó készülékeknek. Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a szükséges tűzoltó készülékeket egy munkaterületre, először is meg kell ismerkednünk a tűzosztályokkal.

A tűzosztályok

Négy tűzosztályt különböztethetünk meg, melyeket A-D betűkkel jelölünk. Az egyes osztályok olyan anyagokat foglalnak magukba, melyek hasonlóan égnek.

  • A tűzosztály: Ide tartoznak a szilárd, szerves eredetű anyagok tüzei, melyek lángolással, izzással, parázslással égnek.

  • B tűzosztály: Az éghető folyadékok, cseppfolyós szilárd anyagok tüzei.

  • C tűzosztály: Az éghető gázok tüzei.

  • D tűzosztály: Az éghető fémek, fémvegyületek tüzei.

A szükséges tűzoltó készülékeket úgy kell megválasztani, hogy az adott munkaterületen valószínűsíthetőleg előforduló tüzeket lehessen velük oltani.

A tűzoltó készülékeket az oltóanyaguk alapján csoportosítjuk. Az oltóanyagtól függ, hogy az adott készülék melyik tűzosztályú tüzek oltására alkalmas.

A legnépszerűbb tűzoltó készülék a poroltó, amely A, B és C osztályú tüzek oltására alkalmas.

A szén-dioxiddal oltó készülékek általában B és D típusú tüzek oltására alkalmas. Előnye, hogy tiszta oltást lehet vele végezni, nem marad vissza az oltás után oltóanyag, ugyanis az a levegővel elkeveredik. Hátránya, hogy az oxigént szorítja ki, így zárt térben előnyös inkább.